Home

ABBIA CLINIC poskytuje nelékovou péči klientům (dospělým i dětem), trpícím nejrůznějšími psychologicko-psychiatrickými, neurologickými a psychosomatickými potížemi, jako jsou např. ADHD, ADD,  kraniotraumata - úrazy hlavy, bolesti hlavy, stavy po mrtvici, obecně různými stavy po hypoxiích ( nedokysličení ) mozku, dále řešení nejrůznějších druhů úzkosti, poruch pozornosti, poruch učení, stresových poruch, epilepsií, roztroušené sklerózy apod. Provádíme též diagnostiku uvedených poruch.

Zdravým klientům nabízíme možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času, zvýšení IQ v rámci daného pásma apod.) a zlepšení psychomotorických funkcí.

Věnujeme se i zvyšování výkonnosti sportovců.

 

Pochopením vztahu mezi neurofyziologickým stavem klienta a příznaky nemocí či obtíží můžeme přizpůsobit péči potřebám konkrétního klienta, nikoliv se spoléhat na obecná neurodiagnostická pravidla, jež neberou v úvahu individuální rozdíly mozku a zároveň celkové zasazení stavu pacienta do vnějších podmínek. V péči o pacienta je pro nás samozřejmostí terapeuticky pracovat i s jeho rodinou, či pečujícími tak, aby všichni dotčení mohli zvládnout stav nemoci v co nevětším klidu a pohodě a především rozuměli povaze obtíží nejen nemocného, ale i obtíží, do kterých se samozřejmě dostává i osoba, které o pacienta pečuje a jíž se automaticky vlivem nemoci druhého mění i její vlastní životní podmínky. 

Použitím vyspělých technologií, jako je neurofeedback (EEG biofeedback), EMG biofeedback, hemoencefalografie (plR HEG) a dalších, dokážeme nejenom rozpoznat, ale i účinně pomáhat při mnohdy frustrujících a dlouhodobých onemocněních, anebo při takových stavech, kde objektivně nelze stanovit diagnózu a pacient přesto fyzicky trpí.

V některých případech dokážeme snížit nebo odstranit potřebu užívání léků, vždy však pouze ve spolupráci s Vaším ošetřujícím lékařem. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, a to jak přístrojovým vybavením, tak zejména důkladně školeným a erudovaným personálem. Jsme členy mezinárodní organizace ISNR, sdružující licencované neuroterapeuty. Spolupracujeme úzce s lékaři příslušných oborů.

Do našeho specializovaného teamu patří psychologové, psychiatr, speciální pedagogové, neurologové, somatoterapeut - fyzioterapeut , dále lékař, zabývající se celostní medicínou a rodinný terapeut.

Každého pacienta konzultují  všichni odborníci dohromady ihned po nástupu do naší péče a společnými silami pracujeme na ústupu jeho obtíží nelékovými nástroji, tj. buď přístrojovou neinvazivní technikou, nebo nelékovými prostředky výše uvedených profesí.

U zalékovaných pacientů se snažíme nalézt nejšetrnější způsob medikace samozřejmě ve spolupráci i s Vaším ošetřujícím lékařem.

Pokud se tedy rozhodujete některou z výše uvedených obtíží řešit,  zatelefonujte nám na tel 608 33 55 56 , nebo napište e-mail: neurobiofeedback@gmail.com.

V ABBIA CLINIC můžete očekávat inovativní, specializovanou péči, která je zaměřena na vaše individuální potřeby, poskytovanou s laskavostí, porozuměním a úctou...

 

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz