Průběh terapie

 

Na terapii je nutné se vždy nahlásit.

 

Nepotřebujete žádné písemné lékařské doporučení.

 

Přijetí do terapie na naší klinice musí vždy předcházet tzv. vstupní vyšetření, které trvá cca 1 hodinu.

 

Při vstupní diagnostice s Vámi pohovoříme o Vašem problému ( nebo problému Vašeho dítěte, které musí být přitomno).

Po vyplnění údajů z průběhu obtíží, rodinné anamnézy a podobných pro nás důležitých údajů přistupujeme k měření klienta na přístroji neurobiofeedback.To je prakticky totožné, jako vyšetření na EEG.

Před vyšetřením můžete pít a jíst a vzít si své obvyklé léky.

Vyšetření vůbec nebolí ( tak, jako nebolí třeba měření teploty).

Po ukončení měření, které trvá  cca 10 minut, Vám z výsledků terapeut nabídne terapeutický postup - často došetření na klasickém EEg, konzultaci s dalším naším odborníkem, zkrátka navrhne, co by pro řešení Vašeho problému bylo nejvhodnější a stanoví tzv. terapeutický plán.

 

Pokud docházíte na neurologii, psychoterapii, psychiatrii, do speciálně pedagogické poradny, je vhodné( nikoliv nutné) vzít lékařské zprávy s sebou.

Pokud je nemáte, budete vyšetřeni naším příslušným odborníkem, připadně poprosíme o dohledání lékařské zprávy u příslušného odborného pracoviště.

 

Pak už následují vlastní terapie.

Na naše terapie přicházíte bez jakékoliv přípravy, jako například do rehabilitačního zařízení. Nepotřebujete žádné Vaše pomůcky, diety, jen chuť na sobě pracovat.

Terapie trvají podle druhu přístrojové techniky ( většinou počítačové) od 20 minut do 60 minut a probíhají vždy za trvalé přítomnosti terapeuta formou hry.

Naší filozofií je, aby se klient u nás cítil co nejlépe a naším cílem je, aby se po každé terapii lépe cítil.

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz