ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou

Porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) je vývojová porucha, která se u dětí prjevuje neschopností udržet pozornost, zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním.

Příčina není zcela objasněna, může se jednat o drobné požkození mozku v těhotenství nebo v době kolem porodu nejrůznějšími vlivy.

Určitou roli může serát i genetická dispozice.

V jiných případech nemusí být mozek požkozen, ale příčinou potíží může být malá nebo nedostatečná spolupraáce jednotlivých oblastí v mozku nebo mozkových hemisfér.

Jak se projevuje dítě s ADHD?

Tato porucha se může projevit již u velmi malých dětí.V kojeneckém věku tyto děti málo spí, často pláčí, jsou podrážděné.U batolat je typické množství úrazů.

S nástupem do školy problémy vrcholí.

- dítě nevydrží klidně sedět na místě, je-li přinuceno k sezení, vrtí se, vyskakuje, mává rukama, vykřikuje

- často běhá v situaci, kdy je to nevhodné

- není schopno si klidně hrát nebo provádět klidnou činnost

- často vyhrkne odpověď na otázku, ještě než byla dokončena

- nechá se strhnout podnětem z okolí, jeho pozornost je snadno odklonitelná vnějšími vlivy

- často dělá chyby z nepozornosti, má potíže s koncentrací  na školní práci nebo hru, nevydrží se koncentrovat ani na činnost, která je pro něj zábavná

- působí jako "duchem nepřítomné" , jakoby ani nevnímalo, co se mu říká

- má nepořádek ve svých věcech, dělá mu problémy zakončit započatou práci, neumí si svou práci zorganizovat

- často zapomíná úkoly, instrukce, ztrácí věci

 

Pro dítě s těmito problémy se může stát školní docházka utrpením, protože požadavky na něj kladené jsou často nesplnitelné, i když se často jedná o děti s průměrným či nadprůměrným intelektem.

Navíc  takovéto děti někdy bývají  vnímány okolím jako nevychované, zlobivé , problematické, nejen rodiči, ale i pedagogy.

Dítě s touto poruchou narušuje v mnoha případech běžný chod rodiny, často je i příčinou rozpadu rodiny, protože je běžnými výchovnými prostředky jen velmi obtížně zvládnutelné.

Jeho problémy bývají nezřídka spojoványny s nevychovaností či ,,špatnou povahou" a přitom se jedná o poruchu neuropsychologického charakteru, kde v těžších případech běžné verbální nástroje k nápravě naprosto nestačí.

Dříve se tato porucha nazývala Lehká mozková disfunkce . Nezřídka se ADHD pojí i s poruchami učení, viz dále.

S touto diagnozou se často setkáváme i u dospělých, dřívější názor, že tento problém sám odezní v dospělosti, byl již překonán.

U dospělých se k problematice ADHD nabalují ještě velmi často další obtíže, jako je úzkostnost, jež se může projevovat i agresivitou, nebo naopak celou škálou symptomů úzkostně depresivních poruch.

ADHD dospělý si těžko udržuje vtahy s ostatními lidmi i životními partnery, k jeho charakteristikám patří i střídání vztahů a zaměstnání, někdy sklouzává k užívání návykových látek jako kompenzaci pro neustálé komplikace v osobním i pracovním životě, často se vyskytují i suicidální epizody.

V běžné praxi se nezřídka setkáváme s dospělými, kteří přicházejí řešit psychologickou či psychiatrickou problematiku a přitom se po vyšetřeních jako primární diagnoza vyjeví právě ADHD.

Diagnostika této poruchy by měla být v ideálním případě komplexnís přispěním dále zmíněných odborníků:

- psycholog nabídne poradenství a psychoterapii behaviorální - nácvik " správného" chování

- neurolog především vyloučí závažnější organické požkození

- psychiatr zváží vhodnost nasazení léků (psychostimulancia, event. modernější léky), podle klinických studií však nemají léky trvalý efekt a mohou způsobovat závažné nežádoucí účinky. V některých odůvodněných případech se však jejich podání nelze vyhnout.

Neuroterapeut pomocí profesionálně vedeného treningu na nbf dosáhne výrazného zlepšení pozornosti a snížení impulzivity, zmírní hyperaktivitu

EEg biofeedback si s touto poruchou dokáže velice dobře poradit přirozenou formou a výsledné změny v mozku přetrvávají.

Tato metoda nemá známé nežádoucí vedlejší účinky - je odborníky na celém světě s úspěchem používána už od 70 let minulého století.

Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 40-60 terapií, u dospělých s přidruženou problematikou někdy i více.

Pro příklad v počtu terapií můžeme uvést jako analogii trénování svalů v posilovně či fyzické rehabilitace, vždy se také jedná o dlouhodobější proces.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz