Autismus

Vrozená porucha některých mozkových funkcí, dítě správně nevyhodnocuje to, co slyší, vidí, prožívá.

Jde o fantasticko-snové převládání vnitřního života nad činností a účastí na vnějším světě, egocentrické, nelogické a nerealistické myšlení, spíše snění.

Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Osobnost postižené autismem se vyznačuje neschopností navázat běžným způsobem  kontakt a komunikovat s okolím, je do sebe uzavřená, citově nezúčastněná až chladná a často trpí poruchami řeči a motoriky.

Autisté trpí častými záchvaty paniky, když jsou rozrušeni, a to i pozitivně, nezřídka u nich můžeme pozorovat tzv. motorickou stereotypii, tj. různé kývání těla i končetin, mávání rukama, často doprovázené výkřiky či nesrozumitelnými zvuky.

V praxi se v zásadě autismus dělí na tzv. nízkofunkční autismus a vysokofunkční autismus, nazývaný též Aspergerův syndrom, viz odkaz.

Náprava různými druhy biofeedbacků je velmi individuální a projevuje se většinou na úrovni snížení úzkostnosti, zmírnění jejích verbálních i motorických projevů.  Počet terapií je velmi individuální a záleží na stupni poztižení.

U symptomatického autismu - tedy v případě, kdy se u dítěte projevují jen některé znaky autismu, je komplexní přístup k nápravě na naší klinice velmi nadějný a je za námi již řada klinických úspěchů.

 

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz