Bipolární porucha

Známá rovněž jako maniodepresivní porucha nebo maniodepresivní psychóza. Porucha vzniká pravděpodobně kombinací biologických a psychologických faktorů. Onemocnění je charakterizováno výraznými výkyvy nálady, myšlení, tělesné a psychické aktivity a chování. Manická fáze se projevuje stavem, kdy je nemocný nadměrně podnikavý, veselý, nic pro něho není problém, má sníženou potřebu spánku, navazuje stále nové vztahy. Může však být i podrážděný. Při těžké formě mluví nesrozumitelně, kdy myslí tak rychle, že nestačí dokončit větu. Veškeré pochody v jeho těle jsou zrychlené. Protikladem je depresivní fáze, při níž je nálada pokleslá. Člověk není schopen prožívat radost, trpí beznadějí, poruchami spánku, nechutenstvím a je celkově vyčerpán. Objevují se sebeobviňovací pocity a bludy o vlastní bezvýznamnosti a bezcennosti. Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback 30 – 60, vždy je potřeba součinnost s psychiatry, psychoterapeuty, popř. jinými odborníky   a absolutní náprava je velice diskutabilní. Z klinické praxe však si dovolujeme tvrdit, že kvalita života se výrazně zlepšuje.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz