Dyskalkulie

Specifická porucha matematických dovedností, již nelze vysvětlit sníženými rozumovými schopnostmi, ani nevhodným způsobem vyučování. Dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy. Praktognostická dyskalkulie představuje narušení praktické manipulace s předměty a poznávání tvarů, počtu apod. Verbální dyskalkulie představuje narušené schopnosti slovně označovat množství a počty předmětů, operační znaky a matematické úkony, chybování při vyjmenovávání číselné řady atd. Dyskalkulie lexická značí sníženou schopnost číst matematické symboly, a to nejen číslice, ale i operační znaky a zejména napsané matematické příklady. Grafická dyskalkulie je charakterizována sníženou, příp. narušenou schopností psát číslice, operační znaky, kreslit geometrické tvary apod. Nemluvíme o ní, pokud jde o poruchu hrubé motoriky a s ní související poruchy se psaním vůbec. Posledním typem je dyskalkulie ideognostická, která se dotýká především chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Postižení nechápou, že např. číslo 9 lze vyjádřit jako 3x3 nebo 10-1. Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 30.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz