Dyslexie

Specifická porucha čtení, snížená schopnost naučit se číst běžnými výukovými metodami.

Typické jsou obtíže v rychlosti, správnosti a porozumění čtení. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, vynechává písmena nebo celé části slov.

Dyslektik má problémy s rozdělením slov na fonémy, se spojováním písmen se zvuky, nemá ustálenou zásobu zautomatizovaných slov, takže každé psané slovo jakoby viděl poprvé. 

Dyslexie bývá velmi často spojena s některým druhem poruch pozornosti ADHD a ADD a může přetrvat až do dospělosti.

Pro nápravu této poruchy učení používáme v ČR unikátní metodu prof. Warnke.

Jedná se o speciální biofeedback, zaměřený na propojování obou mozkových hemisfér, kde podle neurovědy dochází k narušení činnosti.

V praxi jde o audiální biofeedback, který lze aplikovat pouze v přítomnosti zkušeného terapeuta za současného treningu NBF a úkolů speciálního pedagoga.

S tímto postupem máme velmi dobré klinické zkušenosti jak u dětí, tak i u dospělých.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz