Dysortografie

Specifická porucha pravopisu, jež postihuje buď celkovou oblast gramatiky či jen určité jevy. Bývá diagnostikována u dětí 2. stupně, u nichž byla dříve diagnostikována dyslexie. Děti trpící dysortografií mívají velmi neúhledné sešity, zaměňují písmena, vkládají a vynechávají písmena, nedisponují schopností rozložit slova na menší jednotky, obtížně si vybavují naučený tvar písmene, mají sníženou schopnost spojení psané a slyšené podoby hlásky, zaměňují tvarově podobné hlásky, nedodržují pořadí písmen ve slově, přidávají nepatřičná písmena do slov a další. Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 30.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz