Poruchy učení

Znamenají velmi širokou škálu různých symptomů.

Projevují se různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností, nepozorností a poruchami paměti. 

Přestože dítě mnohdy vykazuje (na základě testů)  vysokou inteligenci, SPU znemožňují dítěti reagovat přiměřeně na pokyny učitele a plnit běžné úkoly.

Negativně jsou ovlivněny různé psychické a hlavně poznávací procesy. Výsledkem jsou poruchy pravopisu (dysortografie), psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyskalkulie) a další.

K nápravám na naší klinice viz jednotlivá hesla

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz