Posttraumatická stresová porucha

Jinak také nazývána jako reakce na závažný stres, vzniká jako reakce na traumatickou událost.

Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo.

Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění nebo úlekovými reakcemi.

Současně s PTSD se může vyskytovat i deprese, generalizovaná úzkostná porucha, nebo různé závislosti.

PTSD má různé podoby a specifika - týrané osoby, oběti trestných činů či autonehod,živelných katastrof či traumata válečných veteránů.

Na řešení každého druhu PTSD se na u nás podílí více odborníků - psychiatr, psycholog, psychoterapeut, rodiný terapeut a samozřejmě zařazujeme, krom jiných metod, i specifické kombinace biofeedbacků.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz