Schizofrenie

Skupina duševních nemocí, které mají přes různé rozdíly společné znaky a často přecházejí jedna ve druhou. Projevuje se především citovou abnormálností, lhostejností, rozpadem logické souvislosti myšlení, přeludy, bludy, halucinacemi, stihomamem, velikášstvím, smyslovými klamy, poruchami pohybového a řečového ústrojí, poruchami osobnosti (rozštěpení osobnosti), neosobností prožitků, poruchami v oblasti volní a citové, extází, apatií, ztrátou sociálního kontaktu atp. Nemoc se většinou objevuje mezi 15. a 35. rokem, pohlaví nehraje roli.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz