Vývojové vady řeči

Ve vývoji řeči se zpravidla rozlišují - celkové poruchy řeči, poruchy jednotlivých složek mluvního projevu a poruchy sociální stránky řeči. Z vývojových poruch - nevyvinutí řeči (např. při těžké mentální retardaci - MR), omezený vývoj řeči (těžší MR, těžká porucha sluchu), opožděný vývoj řeči (dědičné opoždění vývoje řeči, nedostatečně podnětné prostředí, porucha sluchu), přerušený vývoj řeči (následek nemoci či úrazu), scestný vývoj řeči (vývojové orgánové anomálie). Z poruch jednotlivých složek mluvního projevu - poruchy hlasu, poruchy znělosti, poruchy výslovnosti. Poruchy sociální stránky řeči - mutismus. Do poruch tempa řeči řadíme breptavost a koktavost.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz