Závislosti

Stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud však tento přínos je spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost. Dále je velice často závislost způsobena tím, že nám něco nahrazuje. Například přejídáním je velice často potlačován smutek, lítost, samota atd. Závislost jako taková přináší výhody, kterých se dotyčný nechce zbavit. Například při požití alkoholu nemyslí na věci, které dotyčného sužují. Závislosti mohou být na psychoaktivních látkách (drogách), na činnosti (patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus), na osobě (žárlivost) a další.

zpět na všechny diagnózy
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
ADD porucha pozornosti bez hyperaktivity
Alzheimerova choroba
Autismus
Bolesti hlavy
Bolesti zad
Celostní medicína
Demence
Deprese
Dysgrafie
Dyslexie
Dysortografie
Fobie
Hyperaktivita
Inkontinence
Koncentrace
Lehká mozková dysfunkce (LMD)
Migréna
Nespavost, noční děsy
Neurologie pro děti i dospělé
Panika
Pomalý, proměnlivý reakční čas
Poruchy koncentrace
Poruchy paměti
Poruchy pozornosti
Poruchy spánku
Prof. biofeedback pro sportovce
Psychiatrie - hypnóza
Psychologie
Rodinná terapie
Roztroušená skleróza
Spánek
Stresová porucha
Vývojové vady řeči
Závratě
Zranění mozku

Copyright 2015 NeuroBioFeedback.cz. | webmaster > ex-press.cz