Méně známá, než ADHD, ale vyskytující se poměrně často.

Tato porucha má velice podobné projevy jako ADHD, s tím rozdílem, že chybí typické znaky provazející hyperaktivitu. Dítě se jeví jakoby zpomalenélíné, často úzkostné nebo naopak flegmatické. Většinou mívá nějaké nepravidelnosti spánku, buď spí moc tvrdě, což může být někdy provázeno i nočním pomočováním, nebo má naopak velmi lehký spánek, někdy s nočními děsy, často vyžaduje do vyššího věku spánek s rodiči. Velmi často podléhá při výkonu stresu, trémě, bývají pozorovány i tiky. I tato porucha se často může pojit s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie...)
Počet terapií předpokládaných pro nápravu je podobný jako u ADHD, tedy v průměru 4060.