Během 24 hodin periodicky se opakující stav klidu, charakteristický snížením nebo absencí bdělého vědomí a sny.

Spánek je jednou z primárních potřeb lidského organismu. Spánková deprivace vede k závažným fyziologickým a psychickým poruchám.
Více viz poruchy spánku.