Specifická porucha psaní, postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje.

Projevuje se také výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům jednotlivých písmen nebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu. Dysgrafik nedovede napodobit tvary písmen, nepamatuje si je, zrcadlově obrací. Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže písmo má někdy zcela zvláštní ráz, také úchop pracovního náčiní je nesprávný. Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 30.