Biofeedback Terapie bez permanentky

Terapie

s permanentkou

Permanentka
10 sezení
Vstupní vyšetření a diagnostika 1500 Kč    

Dospělí klienti - biofeedback
Koučing pod vedením Dr. Vaškebové

600 Kč
2500 Kč

480 Kč
xxx

4 800 Kč 
xxx

Děti a studenti, důchodci starobní a invalidní 450 Kč 380 Kč 3800 Kč
Trénink špičkových výkonů – zvýšení pozornosti, paměti, reakční schopnosti, adaptace na stres 1000 Kč xxx xxx
Vypracování zprávy pro potřeby klienta 300 Kč  xxx xxx 

 

Pro nezaměstnané, dlouhodobé těžké stavy, osoby v nouzi a děti do 4 let možná individuální domluva na ceně s ředitelkou kliniky.

Číslo účtu Abbia clinic - 5618786001/5500

Z organizačních důvodů lze zrušit závazně dohodnutý termín terapie pouze den předem, v opačném případě terapie propadá. Průkaz je přenosný, jeho platnost je vždy do konce kalendářního roku, v němž byl zakoupen. Peníze za nevychozené terapie nevracíme. Při zakoupení permanentky na 10 sezení biofeedbacku má klient možnost jedno sezení zaměnit volitelně za konzultaci s neurologem, psychologem, somatoterapeutem nebo využít speciálně pedagogického a rodinného poradenství.

 

Speciálně - pedagogicko poradenské služby EXPRES

Vstupní konzultace s rodiči 300 Kč/ 30min
Orientační vyšetření dítěte + pohovor s rodiči 500 Kč/ 40 - 60min
Orientační vyšetření školní zralosti + pohovor s rodiči 500 Kč/ 40 - 60 min
Reedukace poruch učení a chování

350 Kč/ 30 min

3000 Kč při zakoupení pernamentky na 10 sezení

 

V případě, že již máte zprávu a doporučení z PPP, není třeba našeho vyšetření. Platba je možná pouze hotově na klinice. Platnost pernametky je vždy 1 rok od zakoupení. Peníze za nevychozená sezení nevracíme. Termíny lze objednávat pouze na odpolední hodiny Po - Pá od 15:00 - 18:00, pouze v So od 9:00 - 13:00. O prázdninách lze objednat po telefonické domluvě i dopolední termín. V případě, že dohodnutý termín není omluven nejpozději 3h před terapií, sezení propadá. Termíny objednávejte/rušte pouze u vedoucí Speciálních pedagogicko - poradenských služeb EXPRES na uvedeném telefonním čísle v záložce KONTAKTY. 

 

Masáže Jedna terapie

Permanentka
5 terapií

Permanentka
10 terapií

masáže klasické, manuální lymfomasáž, Kraniosakrální biodynamika, Breussova,
baňkami - Gua Sha, medová, aromamasáž, proti celulitidě

500 Kč / 60 min.*

    2250 Kč   4500 Kč

masáže klasické, manuální lymfomasáž, Kraniosakrální biodynamika, proti celulitidě

750 Kč / 90 min.    3300 Kč  6750 Kč
Bachovy Květové esence včetně namíchané 30 ml. lahvičky  500 Kč / 60 min.    2250 Kč   4500 Kč
         

 * 10% na Rodinné a Senior pasy ze základní hodinové ceny

    Storno poplatek: Neomluvená masáž 24 hodin předem je účtovaná v plné ceně

         

 

 

Paed. Dr. Daniela Vaškebová - koučink 1.200,- Kč / hodina