Vznikají zhruba hodinu až pět hodin po usnutí, kdy je spánek nejhlubší.

Jsou to stavy extrémního děsu a paniky spojené s intenzivním křikem a neklidem. Tyto děsy se vyskytují u 1-6 % dětí a u 1 % dospělých. Při nočním děsu člověk může křičet nebo mumlat a vypadá, jako by bylo vzhůru. Nepoznává vás, odstrkuje vás a může křičet ještě víc, pokud se jej pokoušíte vzít do náruče. Někdy může dojít i k pomočení. Z našeho pohledu bývají noční děsy pozorovány často u dětí, trpících ADD, k jejich ústupu dochází postupně při terapiích na nbf za spolupráce psychologa.
Pomoc nabízíme i klientům, kde je etiologií problému spíše úzkostná, stresová či depresivní porucha.