Co je to EEG biofeedback

Přeloženo do českého jazyka, jde o přístroj pracující na základě biologické zpětné vazby, jednoduše řečeno, mozek si za pomocí přístroje a terapeuta pomůže sám.

Více: Lze říci, že například každé změření tělesné teploty teploměrem je jakýmsi biofeedbackem, zpětnou vazbou, na základě které nás přístroj informuje o stavu - zde teplotě, našeho organismu. A toto zjištění nás dále vede k dalším aktivitám. Na podobném principu ještě z praxe pracuje např. osobní váha atd.
Trochu komplikovanější je přístroj, který nám podává zpětnou vazbu o aktuálním stavu našeho mozku, přesněji řečeno o jeho "elektrickém vyladění" je například neurobiofeedback, neboli EEG biofeedback, kde již s aktuálním stavem našeho organismu organismus sám i pracuje a vlastně pomocí zpětné vazby se i samonapravuje.

Co je to EEG biofeedback nebo jinak neurobiofeedback?

Jedná se o přístroj či přístrojovou metodu, kde se využívá biologické zpětné vazby za pomocí elektrické energie mozku – EEG – čili elektroencefalogramu.

Více: tento druh terapie byl vyvinut a zaveden v 70. letech minulého století jako léčebná a tréningová metoda nápravy mozku neurology a psychology v USA.
V České republice se metoda EEG biofeedback ujala především jako metoda, napomáhající odstraňovat poruchy učení a poruchy pozornosti (diagnózy ADHD a ADD).

Tato metoda často využívá spolupráce několika odborníků současně – neurologa, psychologa či psychiatra, pediatra nebo pedagoga.
V tomto ohledu je EEG biofeedback metodou revoluční, protože nutí odborníky z různých oborů – lékaře, psychology či pedagogy, řešit společně jeden problém, jenž izolovanou činností jednoho oboru většinou není možno plně odstranit nebo dosáhnout maximální možné nápravy.

Na jakém principu vlastně EEG biofeedback funguje?

Každý orgán v těle má svou elektrickou aktivitu. Běžně se setkáváme se záznamem elektrické aktivity srdečního svalu – EKG čili elektrokardiogramem, nebo mozku – EEG neboli elektroencefalogramem.
EEG biofeedback je metoda, která pomocí zpětné vazby umožňuje elektrickou aktivitu mozku ovládat a regulovat a někdy do jisté míry, někdy úplně přivádět do normy. Tím se odstraňuje řada neuropsychologických obtíží.

Více:
Klientovi je snímán záznam elektrické aktivity mozku pomocí elektrod připevněných na hlavu a ušní lalůčky. Bioelektrická aktivita mozku je snímána, mozkové vlny jsou zesíleny, tříděny na frekvenční pásma a zobrazeny na obrazovce počítače terapeuta.
Počítač zpracovává přijatý signál a zajišťuje jeho zpětnou vazbu, což je informace o tom, jak fungují naše mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh mozkových vln je zobrazen na monitoru klienta, převedený do počítačové hry, kterou klient ovládá jen za pomocí činnosti svého mozku, bez klávesnice či myši.

Jak probíhají terapie za pomocí neurobiofeedbacku?

V praxi probíhá terapie tak, že klient plní určitý herní úkol – ovládá autíčko či robota atp.
Terapeut nastaví požadovanou úroveň jednotlivých frekvencí mozkové činnosti – např. při tréninku soustředění je nastavena určitá hodnota mozkových vln, vyskytující se při koncentraci na výkon. Klient se snaží této hranice vlastním úsilím dosáhnout.
Kdykoliv se mu to podaří, je okamžitě odměňován úspěchem ve hře (např. autíčko jede vpravo – vizuální zpětná vazba) a naskakují mu body (auditivní zpětná vazba). Jakmile klient v úsilí poleví, herní úspěch mizí. Tímto způsobem se posiluje žádoucí činnost mozku a posilují se užitečné nervové spoje (synapse). Získané zlepšení je proto dlouhodobé až trvalé.

 

Odkazy na odborné studio o účinnosti metody

http://journal.frontiersin.org/journal/10.3389/fnhum.2014.00906/abstract

http://journal.frontiersin.org/journal/10.3389/fnhum.2014.00846/full

http://www.smw.ch/content/smw-2013-13838/

Výsledky studie terapie Kombinace EEG zpětné vazby a methylfenidatinu v léčbě ADHD http://www.smw.ch/content/smw-2013-13838/

(fulltexty k dispozici)
ANGELAKIS, Efthymios; STATHOPOULOU, Stamatina; FRYMIARE, Jennifer L.; GREEN, Deborah H.; LUBAR, Joel F.; KOUNIOS, John. EEG Neurofeedback: A Brief Overview and an Example of Peak Alpha Frequency Training for Cognitive Enhancement in the Elderly. The Clinical Neuropsychologist. 2007, n. 21, s. 110-129.

ARNS, Martijn; DE RIDDER, Sabine; STREHL, Ute; BRETELER, Marinus; COENEN, Anton. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: the Effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. Clinical EEG and Neuroscience. 2009, n. 40, s. 180-189.

BEAUREGARD, Mario; LÉVESQUE, Johanne. Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation of the Effects of Neurofeedback Training on the Neural Bases of Selective Attention and Response Inhibition in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2006, n. 31.

BUTNIK, Steven M. Neurofeedback in Adolescents and Adults With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Psychology. 2005, n. 61, s. 621-625.

CARMEN, Jeffrey A. Passive Infrared Hemoencephalography, 4 Years and 100 Migraines. Journal of Neurotherapy. 2004, n. 8, s. 23-51.

COBEN, Robert; PADOLSKY, Ilean. Assessment-Guided Neurofeedback for Autistic Spectrum Disorder. Journal of Neurotherapy. 2007, n. 11, s. 5-23.

DEMOS John, Getting started with neurofeedback

FOX, Daniel J.; THARP, David F.; FOX, Lydia C. Neurofeedback: An Alternative and Efficacious Treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2005, n. 30.

GEVENSLEBEN, Holger; HOLL, Birgit; ALBRECHT, Björn; VOGEL, Claudia; SCHLAMP, Dieter; KRATZ, Oliver; STUDER, Petra; ROTHENBERGER, Aribert; MOLL, Gunther H.; HEINRICH, Hartmut. Is Neurofeedback an Efficacious Treatment for ADHD? A Randomised Controlled Clinical Trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2009.

GEVENSLEBEN, Holger; HOLL, Birgit; ALBRECHT, Björn; SCHLAMP, Dieter; KRATZ, Oliver; STUDER, Petra; ROTHENBERGER, Aribert; MOLL, Gunther H.; HEINRICH, Hartmut. Neurofeedback Training in Children with ADHD: 6-month Follow-up of a Randomised Controlled Trial. European Child and Adolescent Psychiatry. 2010.

GRUZELIER, John; EGNER, Tobias. Critical Validation Studies of Neurofeedback. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2005, n. 14, s. 83-104.

LEHRER, Paul M.; VASCHILLO, Evgeny; VASCHILLO, Bronya; LU, Shou-En; SCARDELLA, Anthony; SIDDIQUE, Mahmood; HABIB, Robert H. Biofeedback Treatment for Asthma. Chest. 2004, n. 126, s. 352-361.

MONASTRA, Vincent J.; LYNN, Steven; LINDEN, Michael; LUBAR, Joel F.; GRUZELIER, John; LAVAQUE, Theodore J. Electroencephalographic Biofeedback in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2005, n. 30.
NESTORIUC, Yvonne; MARTIN, Alexandra; RIEF, Winfried; ANDRASIK, Frank. Biofeedback Treatment for Headache Disorders: A Comprehensive Efficacy Review. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2008, n. 33, s. 125-140.

NESTORIUC, Yvonne; MARTIN, Alexandra. Efficacy of Biofeedback for Migraine: A Meta-Analysis. Pain. 2007, n. 128, s. 111-127.

POKORNÁ, K. Use of Stabilometric Platform and Visual Feedback in Rehabilitation of Patients after the Brain Injury. Prague Medical Report. 2006, n. 107, s. 433-442.

ROS, Tomas; MOSELEY, Merrick J.; BLOOM, Philip A.; BENJAMIN, Larry; PARKINSON, Lesley A.; GRUZELIER, John H. Optimizing Microsurgical Skills with EEG Neurofeedback. BMC Neuroscience. 2009, n. 87.

ROS, Tomas; MUNNEKE, Moniek A. M.; RUGE, Diane; GRUZELIER, John H.; ROTHWELL, John C. Endogenous Control of Waking Brain Rhythms Induces Neuroplasticity in Humans. European Journal of Neuroscience. 2010, n. 31, s. 770-778.

ROSSITER, Thomas R.; LAVAQUE, Theodore J. A Comparison of EEG Biofeedback and Psychostimulants in Treating Attention Deficit Hyperactivity Disorders. Journal of Neurotherapy. 1995, s. 48-59.

STERMAN, M. Barry; EGNER, Tobias. Foundation and Practice of Neurofeedback for the Treatment of Epilepsy. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2006.

STOKES, Deborah A.; LAPPIN, Martha S. . Neurofeedback and Biofeedback with 37 Migraineurs: A Clinical Outcome Study. Behavioral and Brain Functions. 2010, n. 6.

SURMELI, Tanju; ERTEM, Ayben. Post WISC-R and TOVA Improvement with QEEG Guided Neurofeedback Training in Mentally Retarded: A Clinical Case Series of Behavioral Problems. Clinical EEG and Neuroscience. 2010, n. 41, s. 32-41.

TAN, Gabriel; THORNBY, John; HAMMOND, D. Corydon; STREHL, Ute; CANADY, Brittany; ARNEMANN, Kelly; KAISER, David A. Meta-Analysis of EEG Biofeedback in Treating Epilepsy. Clinical EEG and Neuroscience. 2009, n. 40.