Neschopnost udržet moč

Příčiny mohou být nejrůznějšího charakteru, např. infekce močových cest, těžký průběh porodu, těžká fyzická práce atd. Rozlišují se čtyři typy tohoto onemocnění, z nichž nejčastější je tzv. stresová inkontinence, což je bezděčný únik moči například při zakašlání, kýchnutí, smíchu, cvičení, apod.