Patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek, u kterého však chybí pochopitelný důvod.

Mezi hlavní příznaky deprese patří smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje a neschopnost radovat se. Typická je váhavost, nerozhodnost a neustálé opakování určitých, většinou negativních myšlenek a přemítání o možnostech, aniž by pacient nalézal uspokojivé východisko z problémů.
Člověk v depresi většinou velice špatně prožívá přítomnost a ani projekce do budoucnosti mu nepřináší individuálně pociťovanou naději na zlepšení.Často nenachází smysl v dalším pokračování života. 
Tento stav je vhodné řešit interdisciplinárně v součinnosti psychiatrů, psychoterapeutů a bf terapeutů.