Předchází depresivní poruše, je způsobena dlouhodobým stresem.

Projevuje se neschopností se soustředit, úzkostí, promítá se často i do nepříjemných fyzických problémů, jako je např. tachykardie, zvýšený tep, snížená fyzická výkonnost, nechutenství, bolesti hlavy.
Tuto problematiku velmi úspěšně řešíme pomocí nelékových metod všemi nástroji oborů, jimiž disponuje naše klinika.