Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na možnost využít příspěvek od VOZP ve výši 1000 Kč na terapie BF - viz webové stránky VOZP.

Více informací k tomu, jak příspěvek čerpat, se dozvíte přímo na klinice.

 

Abbia team

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si obrátit se na Vás s aktuálními informacemi o naší klinice.

Z důvodu velkého zájmu o terapie EEG biofeedbackem jsme navýšili počet BF na 4 terapeutické sady - 3 klasické EEG biofeedbacky a 1 hemoencefalobiofeedback zn. PIR (učinný na migrény a úzkosti).

K září budeme spouštět systém BF, známý jako ILF, v tuto chvíli zatím čekáme na certifikaci pracoviště.

Nyní je u nás na práci s BF vyškoleno 7 terapeutů, kteří s Vámi budou pracovat.

Pracujeme systémem Lubar - Stermanovy školy. Na tento systém máme licenci již od roku 2007, od září začneme pracovat i metodou Othmer. Terapie zajišťujeme i pro anglicky hovořící zájemce.

Přejeme krásné léto a těšíme se na Vás. Vaše ABBIA clinic - centrum biofeedback péče

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear clients,
we would like to address you with the latest information about our clinic.
Due to great interest in EEG biofeedback therapy, we have increased the number of Biofeedbacks to 4 therapy sets - 3 classic EEG Biofeedbacks and 1 hemoencephalobiofeedback known as PIR (perfect for migraines and anxieties).
Towards September we will be launching a Biofeedback system known as Ilf (infra-low frequency). Currently, we are waiting for the certification of the workplace.
A total of 7 biofeedback therapists are trained to work with you.
We work with the Lubar-Sterman school system. We have been licensed for this system since 2007, and in September we will start working with the Othmer method. We also provide therapies for English-speaking people.

We wish you a beautiful summer and look forward to seeing you!

Your Abbia clinic
Biofeedback care center