Specifická porucha čtení, snížená schopnost naučit se číst běžnými výukovými metodami.

Typické jsou obtíže v rychlosti, správnosti a porozumění čtení. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena, nerozlišuje tvrdé a měkké slabiky, vynechává písmena nebo celé části slov. Dyslektik má problémy s rozdělením slov na fonémy, se spojováním písmen se zvuky, nemá ustálenou zásobu zautomatizovaných slov, takže každé psané slovo jakoby viděl poprvé.
Dyslexie bývá velmi často spojena s některým druhem poruch pozornosti ADHD a ADD a může přetrvat až do dospělosti.
Pro nápravu této poruchy učení používáme v ČR unikátní metodu prof. Warnke. Jedná se o speciální biofeedback, zaměřený na propojování obou mozkových hemisfér, kde podle neurovědy dochází k narušení činnosti.
V praxi jde o audiální biofeedback, který lze aplikovat pouze v přítomnosti zkušeného terapeuta za současného treningu NBF a úkolů speciálního pedagoga. S tímto postupem máme velmi dobré klinické zkušenosti jak u dětí, tak i u dospělých.