ZÁKLADNÍ POJMY

Co je neurofeedback?
Neurofeedback je přirozená biologická zpětná vazba mozku.

Cvičením se zdokonalují kognitivní funkce, pozornost, nálada, úzkost a chování. Pomáhá zklidnit mysl a odstraňuje či zmírňuje obtíže, jež lze definovat na neurologickém podkladu.

Jak neurofeedback pracuje?
Terapeut propojuje klienta přes elektrody se zesilovačem, se softwarem, s tím, co vidí na monitoru terapeut a s tím, co by měl na svém monitoru vidět klient.

Jak se neurofeedback klinicky využívá?
Zlepšuje příznaky “dysregulace” centrální nervové soustavy, často se využívá u ADD, ADHD, depresí, úzkosti, záchvatů paniky, traumatických poranění mozku, spánkových potíží. A často se u různých problémů využívá jiný druh tréninku.

Kolik je zapotřebí sezení?
Kolikrát potřebujete jít do posilovny, než si zlepšíte postavu? Odpověď je pro každého jiná. Může to být 10, ale i 40 návštěv. Záleží na charakteru obtíží, se kterými přicházíte. Podle posledních výzkumů i našich klinických pozorování je zapotřebí nejméně 30 terapií tak, aby výsledky byly trvalé. Např. u dětí s ADHD metaanalýza klinických studií prokázala, že účinek metody roste lineárně s počtem sezení.

Jak dlouhé je jedno sezení?
Celkový čas jednoho sezení je přibližně 30 až 45 minut

Jak často je potřeba chodit trénovat?
Obvykle dvakrát týdně. Třikrát až čtyřikrát týdně může být prospěšné. Jednou týdně je minimum.

Kdy přestat s trénováním?
Nepřestávejte trénovat ve chvíli, kdy se vaše symptomy zlepší. Změňte je v nové mozkové návyky.

Po jaké době trénování pocítím změny?
Měli byste pocítit změny po prvním sezení? Po pátém? Co je reálné? Spousta lidí začne být netrpělivá, pokud po deseti sezeních nezaznamená žádnou změnu. Účinek je individuální, ale prokázaný. Obecně lze klinické účinky srovnat s reakcí na léky. Někomu se při ,,stejném" druhu bolesti uleví při podání malého množství účinné dávky, jiný jí potřebuje více. Veškeré zásahy do zdraví člověka jsou velmi individuální a i nápravy nežádoucích stavů si obecně ve všeobecné praxi vyžadují různá období času u různých jedinců.

Zhorší se někdy symptomy trénováním na neurofeedbacku?
Pokud něco dokáže vyvolat pozitivní změny v relativně krátkém čase, je možné, aby to symptomy zhoršilo, i když jen na přechodně krátkou dobu.

Může pacient trénovat na neurofeedbacku, pokud bere léky?
Kliničtí lékaři uvádějí, že více než polovina jejich klientů neurofeedbacku začíná s jedním nebo více léky. Po krátké době tréninku je pod odborným dohledem často možné podávání léků zredukovat.

Jak se trénink odrazí v každodenních činnostech?
Při trénování na neurofeedbacku je pípnutí, které slyšíte, zvuk, který upozorní váš mozek, aby se vrátil ke svému úkolu (zklidnit se, soustředit se, nebo jiný úkol). Tato zkušenost se zevšeobecňuje – takže i když zrovna netrénujete, můžete být víc soustředění, méně úzkostní, můžete lépe spát, mít lepší náladu atd.

O OBORU

Jaký je správný název: neurofeedback, EEG biofeedback nebo neuroterapie?
Odborníci se na jediném názvu neshodli. Jakýkoliv z těchto názvů lze použít a jsou zaměnitelné.

Je neurofeedback experimentální?
Ne. Jelikož musí být všechny přístroje na neurofeedback povoleny příslušnými úřady, jejich využití licencovanými terapeuty je naprosto běžné a legální.

Je k dispozici dostatek výzkumu?
Existuje více než 1000 publikací podporujících tento obor a další výzkumy probíhají.

Krátká historie
Jak věda objevila SMR EEG trénink? V roce 1968 neurovědec organizace UCLA dokázal, že je možné trénovat kočky tak, aby změnil jejich EEG. Stejné kočky využíval i při experimentu pro NASA.

Existují rozdíly mezi neurofeedbackem a biofeedbackem?
Neurofeedback je EEG biofeedback. Je to pouze specializovaná forma biofeedbacku. Ale existují rozdíly mezi tradičním biofeedbackem a neurofeedbackem.

O VYUŽITÍ NEUROFEEDBACKU

Jací profesionálové používají neurofeedback?
Neurofeedback používá řada odborníků, psychologové, psychiatři, neurologové, pedagogové apod.

Co zdravotníci tvrdí, že neurofeedback u jejich klientů zlepšuje?
Kliničtí lékaři, kteří používají neurofeedback v jednom z výzkumů uvedli, že zlepšuje symptomy u velkého procenta klientů. Často také redukuje množství léků.

Existují i nějaké vedlejší účinky?
S neurofeedbackem je již 30 let klinických zkušeností a stovky tisíc tréninkových sezení. Nejsou známy žádné okolnosti, kde by byly zaznamenány dlouhodobé negativní vedlejší účinky.

Lze trénovat i doma?
I když doma pracujete pod vedením zkušeného odborníka, je to mnohem složitější a pravděpodobnost neúspěchu je vyšší. Existují situace, kdy je domácí cvičení vhodné, ale mělo by být prováděno s velkou opatrností a alespoň pod supervizí (odbornými konzultacemi) s odborníkem.

Jak může trénink změnit spánek?
Spánek je jedním z prvních symptomů, které na neurofeedback pozitivně reagují.

Jaké EEG frekvence se obvykle trénují? Co tyto frekvence znamenají?
Beta frekvence (13-30 Hz) se pojí s pohotovostí, ostražitostí, pozorností. Alfa-theta trénink (prospívá 8-11 nebo 8-12 Hz u alfy a 4-8 Hz thety) klienty hluboce uklidňuje. Zvýšená theta a delta (aktivita s pomalými vlnami) může být pojena s roztržitostí, nepozorností nebo nesoustředěností. Příliš vysoká beta se pojí s úzkostností a tenzí. Může ovlivňovat pozornost.

Když vidíte změnu na EEG, mění se skutečně i mozek?
Ano. EEG je fyziologické měření. Neurofeedback vás trénuje, aby změnil vaše EEG. Když někdo změní své EEG, samozřejmě mění svůj mozek a to, jak se zapojují neurony.

Změní se trénováním EEG vždy?
Poměrně často pozorujeme jasné změny na EEG. Někdy je změna méně výrazná, ale ke klinickému zlepšení přesto dochází.