Onemocnění zapříčiněné degenerativními přeměnami v mozkové tkáni.

Jde o ztrátu již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, orientace a ostatních kognitivních schopností, včetně pozornosti, chování, a komunikace, velmi často se poté vyskytují i poruchy vnímání, jako jsou halucinace, iluze, paranoia, také poruchy hybnosti či paralýza.
Podle nejnovějších klinických studií při včasném záchytu těchto problémů lze i u této diagnózy úspěšně používat metodu EEG bf. Podmínkou je ale hned při prvních příznacích kontaktovat odborníky, které naleznete i na naší klinice a co nejrychleji stanovit příčinu, druh a rozsah problému.
Na základě výsledků odborný lékař rozhodne - většinou neurolog či psychiatr - o nejúčinnější pomoci, většinou se jedná o medikaci, psychologockou pomoc a biofeedback trening, pokud jde o včasný záchyt problému.