Úbytek paměti v kterékoliv kognitivní oblasti (krátkodobé zapamatování, zraková paměť, autobiografická paměť, řeč, zrakově-prostorová paměť, dovednost) můžeme nazvat poruchou paměti.

Rizikovými faktory pro vznik poruchy paměti jsou: dědičnost, vysoká hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, obezita, kouření, cukrovka, deprese, věk, stres. Porucha paměti se může objevit již po 30. roku věku (kdy není mozek pravidelně „namáhán“ učením). Povahu poruchy pozornosti je vždy velmi důležité správně vyšetřit, aby se nepřelédly příznaky nějaké závažnější problematiky. Běžné poruchy paměti a pozonosti jsou jednou z nejčastějších indikací pro trenink nbf a máme velmi dobré klinické výsledky se všemi věkovými kategoriemi.