Ve vývoji řeči se zpravidla rozlišují - celkové poruchy řeči, poruchy jednotlivých složek mluvního projevu a poruchy sociální stránky řeči.

- Vývojové poruchy - nevyvinutí řeči (např. při těžké mentální retardaci - MR), omezený vývoj řeči (těžší MR, těžká porucha sluchu), opožděný vývoj řeči (dědičné opoždění vývoje řeči, nedostatečně podnětné prostředí, porucha sluchu), přerušený vývoj řeči (následek nemoci či úrazu), scestný vývoj řeči (vývojové orgánové anomálie).
- Poruchy jednotlivých složek mluvního projevu - poruchy hlasu, poruchy znělosti, poruchy výslovnosti
- Poruchy sociální stránky řeči - mutismus 
- Poruchy tempa řeči - breptavost a koktavost