Dají se rozdělit na poruchy pozornosti bez hyperaktivity (ADD) a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).
Více pod heslem ADHD a ADD.