Narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči.

Jednoduše lze říci, že jedinec není schopný používat dokonale svoji již existující slovní zásobu.  Pocitově se tento problém projevuje tak, že má člověk jasný a nepříjemný pocit, že něco ví, věděl a nyní si na dané slovo nemůže vzpomenout.
Tato porucha vzniká po organickém poškození dominantní, převažující (zpravidla levé) mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění.
Metodou nbf lze docílit velmi významné nápravy a pocitu komfortu, většinou se odstraní i projevy úzkosti, jež se se vznikem tohoto problému často objeví.