Neboli afázie motorická, expresivní.

Postižený jedinec rozumí řeči, ale má potíže s  výslovností, některá slova vynechává, řeč má telegrafickou kvalitu, je kostrbatá.
Nbf trening je účinný a ve spojení s logopedem může přinést postiženému jedinci řečový komfort.