Neboli afázie senzorická, perceptivní.

Postižený jedinec nerozumí slovům, mluví plynně, ale nesmyslně, používá neexistující slova.