Označení pro trvalou nebo dočasnou ztrátu paměti, která se může týkat časových či obsahových údajů atp. Často vzniká po úrazech hlavy apod.