Je druhem autismu.

Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů: potíže v komunikaci, potíže ve společenských vztazích, nedostatek představivosti a tvořivé hry. Nicméně lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle méně potíží ve všech sférách komunikace, než osoby s nízkofunkčním autismem. Tito lidé také nemívají přidružené mentální postižení, často mají průměrnounadprůměrnou inteligenci.
Aspergerův syndrom je charakterizován také výbušností, agresivitou při neúspěších a neporozumění, nutkavým chováním až puntičkářstvím, tvrdohlavostí a revoltou. Aspergrův syndrom byl vydělen z diagnozy autismu ve druhé polovině 80 let minulého století, často bývá nazýván též vysokofunkčním autismem.
Pro děti takto diagnostikované doporučujeme zažádat o přítomnost ve vyučování na ZŠ asistenta, naše klinika nabízí koordinaci pomoci Vašemu dítěti, které je v péči kliniky a pedagogickch pracovníku ve škole, kam Vaše dítě dochází.
Mějte na paměti, že člověk s Aspergrovým syndromem je schopen dosáhnout i nejvyšších univerzitních met a při správném vedení již od dětství mohou být jeho problémy v maximální míře kompenzované. Je však třeba velmi dobře a zavčas problém diagnostikovat a nejenom dignostikovat (např. akreditovaná centra APLA, v Brně na SPC Štolcova atd), ale dítěti věnovat i specializovanou péči odborníků.
Specializovanou péči všech dotčených odborníků naleznete na naší klinice. Neváhejte a s důvěrou se na nás obraťte. Máme za sebou mnoho klinických úspěchů a používáme nejnovější dostupné metody.