Narušení tělesné imunity.

Autoimunitní onemocnění vzniká postupně a jednotlivé fáze mohou trvat měsíce i léta. Autoimunitní choroby se dělí na systémové, orgánově lokalizované nebo orgánově specifické.