Známá rovněž jako maniodepresivní porucha nebo maniodepresivní psychóza.

Porucha vzniká pravděpodobně kombinací biologických a psychologických faktorů. Onemocnění je charakterizováno výraznými výkyvy nálady, myšlení, tělesné a psychické aktivity a chování.
Manická fáze se projevuje stavem, kdy je nemocný nadměrně podnikavý, veselý, nic pro něho není problém, má sníženou potřebu spánku, navazuje stále nové vztahy. Může však být i podrážděný. Při těžké formě mluví nesrozumitelně, kdy myslí tak rychle, že nestačí dokončit větu. Veškeré pochody v jeho těle jsou zrychlené.
Protikladem je depresivní fáze, při níž je nálada pokleslá. Člověk není schopen prožívat  radost, trpí beznadějí, poruchami spánku, nechutenstvím a je celkově vyčerpán. Objevují se sebeobviňovací pocity a bludy o vlastní bezvýznamnosti a bezcennosti.
Předpokládaný počet terapií pro nápravu  metodou EEG biofeedback 30 – 60, vždy je potřeba součinnost s psychiatry, psychoterapeuty, popř. jinými odborníky a absolutní náprava je velice diskutabilní. Z klinické praxe však si dovolujeme tvrdit, že kvalita života se výrazně zlepšuje.