Termínem bruxismus se označují noční rytmické pohyby dásní nebo skřípání zubů, tření a cvakání zubů o sebe.

Jedná se o poruchu spánku, která postihuje 8-10% populace. Uvádí se, že riziko bruxismu roste u lidí, kteří nadměrně konzumují alkohol, kávu a tabák, či užívají drogy.
Důsledky onemocnění mohou být: bolest uší, hlavy, čelistí, lámání zubů, poruchy čelistního kloubu, záněty dásní.
EEg biofeedback může přinést úlevu, případně i nápravu.