Řadí se mezi tzv. poruchy příjmu potravy.

Tato porucha postihuje především dívky a ženy ve věku dospívání. Vyznačuje se následujícími body: neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání, snaha  zmírnit vliv jídla  na váhu zvracením, přechodnými hladovkami či projímadly; chorobný strach z tloušťky, nízké sebevědomí, přehnaně závislé na vzhledu a hmotnosti.
Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 40 – 80.