Tento pojem označuje představy a fantazie, jimiž se zaobírá osoba v bdělém stavu, a které mají souvislejší děj, často dokonce vznikají podle opakovaného scénáře. Někdy je zaměňováno, zvláště u dětí, s poruchou pozornosti.