Následek stavů, u nichž člověk nemohl po delší dobu v dostačující míře uspokojit své fyzické a/nebo psychické potřeby (hlad, žízeň, spánek), smyslové podněty, sociální kontakty, mateřskou péči atp.