Označení jevu, který se výrazně odchyluje od normy, chování, tradic apod.