Specifická porucha matematických dovedností, již nelze vysvětlit sníženými rozumovými schopnostmi, ani nevhodným způsobem vyučování.

Dyskalkulie se vyznačuje poměrně pestrou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se také člení na jednotlivé typy:

- Praktognostická dyskalkulie představuje narušení praktické manipulace s předměty a poznávání tvarů, počtu apod.
- Verbální dyskalkulie představuje narušené schopnosti slovně označovat množství a počty předmětů, operační znaky a matematické úkony, chybování při vyjmenovávání číselné řady atd.
- Dyskalkulie lexická značí sníženou schopnost číst matematické symboly, a to nejen číslice, ale i operační znaky a zejména napsané matematické příklady.
- Grafická dyskalkulie je charakterizována sníženou, příp. narušenou schopností psát číslice, operační znaky, kreslit geometrické tvary apod. Nemluvíme o ní, pokud jde o poruchu hrubé motoriky a s ní související poruchy se psaním vůbec. 
- Dyskalkulie ideognostická se dotýká především chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Postižení nechápou, že např. číslo 9 lze vyjádřit jako 3x3 nebo 10-1.

Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 30.