Záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou.