Neboli enuresis nocturna, jedná se o mimovolné noční pomočování u dětí a osob starších pěti let.

Je to vývojová porucha, která vzniká pomalejším dozráváním mechanismů, jež regulují tvorbu a vylučování moči.
Nejčastějším typem je primární noční enuréza, která přetrvává od narození, tedy bez suché pauzy a není doprovázena příznaky jiné organické nebo duševní poruchy. Pokud se dítě začne pomočovat po období sucha, třeba i po několika letech, jedná se o sekundární enurézu.
Enuréza může být zapříčiněna několika faktory. Jednou z nejčastějších příčin je nerovnováha mezi kapacitou močového měchýře a množstvím moči vytvořené v průběhu noci. Dále to můžou být  dědičné faktory, porucha funkce močového měchýře, urologické poruchy, poruchy spánku nebo také psychické faktory (škola, rodina apod.).
Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 20.