neboli také borderline, je hluboká porucha osobnosti.

Je zapříčiněná nedostatečně vytvořenou hranicí mezi jedincem a ostatními, na začátku života mezi jím a pečující osobou, nejčastěji matkou. Tito lidé jsou schopni pouze extrémních intenzit vztahů, často trpí poruchou identity. Může se u nich objevit značná agrese i vůči sobě v podobě sebevražedných hrozeb, které používají hlavně k manipulaci s partnerem.