Komplex symptomů, jako je stísněná nálada, přepjaté sebepozorování a přisuzování si (domýšlení se) nemocí atp. Jedná se obvykle o formu neurózy.