Schopnost přizpůsobit se změněným vnějším životním podmínkám.

Měří se ve stupních (tzv. IQ – inteligenční kvocient = poměr mentálního věku a věku skutečného). Tréninkovou metodou EEG biofeedback je možné zvýšit počet bodů IQ v rámci daného pásma inteligence.