Chorobný strach před pobytem v uzavřených prostorách.