Komplex projevů psychózy

Například sebepřeceňování a přepjatý optimismus, bezdůvodná překypující veselost, povrchnost myšlení, přemíra činnosti, vzrušení, povídavá hlučnost atp.