Elektivní mutismus

Jedná se o ztrátu schopnosti mluvit, a to na neurotickém nebo psychotickém podkladě. Elektivní mutismus znamená, že dítě mluví jen někde, většinou doma nebo mezi lidmi, které dobře zná. Jakmile se však dostane do cizího prostředí, přestává mluvit. Většinou se tato porucha projeví v mateřské škole, případně při nástupu do školy základní. Mutismus se však může objevit i v dospívání či dospělosti.
Terapie EEG BF je možnou nápomocíodstraněním, většinou v souvislosti s psychoterapií.